FORMLAR ve BELGELER

 

Erasmus+ KA1 Öğrenci Hareketlilikleri (Giden Öğrenci - Outgoing Students)

                    Staj Hareketliliği Formları                                                                                               

Staj Başvuru Formu - Application for Traineeship

Erasmus Staj Taahütnamesi - Recognisance for Traineeship

Hibe Sözleşmesi Örneği - Grant Agreement for Traineeship

Staj Sözleşmesi - LA for Traineeship

Staj Sözleşmesi (Hareketlilikten Önce) - LA for Traineeship (Before Mobility)

Staj Sözleşmesi (Hareketlilik Sırasında) - LA for Traineeship (During Mobility)

Staj Sözleşmesi (Hareketlilik Sonrası) - LA for Traineeship (After Mobility)

 

Certificate of Arrival

Mobility Extension Form

Monthly Report

Sağlık ve Sigorta Beyanı

 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenim Hareketliliği Formları

 

Öğrenim Başvuru Formu - Application Form for Studies

Erasmus Öğrenim Taahütnamesi - Recognisance for Studies)

Hibe Sözleşmesi Örneği - Grant Agreement for Studies

Öğrenim Anlaşması - LA for Studies

Öğrenim Anlaşması (Hareketlilikten Önce) - LA  for Studies (Before the Mobility)

Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik Sırasında) - LA  for Studies (During the Mobility)

Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik Sonrası) - LA for Studies (After the Mobility)

Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Öncesi) -  Academic Recognition Form (Before the Mobility)

Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik sırasında) - Academic Recognition Form (During the Mobility)

Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Sonrası)  - Academic Recognition Form (After the Mobility)

 

Certificate of Arrival

Mobility Extension Form

Monthly Report

Sağlık ve Sigorta Beyanı

Hibesiz Öğrenci Taahhütnamesi

Application Form - Başvuru Formu (Gelen Öğrenci- Incoming Students)

İncoming Students Application Form

Giden Personel Hareketliliği

Eğitim Alma

Eğitim Alma Hareketlilik Sözleşmesi -  Mobility Agreement for Training

Eğitim Alma Hibe Sözleşmesi - Grand Agreement for Staff

Eğitim Alma Personel Taahütnamesi

Staff Mobility Training Programme

 

Ders Verme

Ders Verme Hareketlilik Sözleşmesi (Mobility Agreement for Teaching)

Ders Verme Hibe Sözleşmesi - Grand Agreement for Staff

Ders Verme Personel Taahütnamesi 

Ders Verme Programı - Teaching Programe

Ders Verme Başvuru Formu

İkili Anlaşmalar için Örnek Formlar

KA103 Anlaşma Formu

KA107 Anlaşma Formu

Üniversitelerarası Anlaşma Formu (Memorandum of Understanding MoU)

Uluslararasılaşma Bilgilendirme Formu (Tüm Akademik ve İdari Birimler için)

 

 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © 2016